NOBILE SUNSET STORY

Data publikacji: 5.09.2023

Aloha!

 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu Nobile Sunset Story.

 

Wasza pasja i zaangażowanie przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, i jesteśmy zachwyceni ogromną popularnością, jaką konkurs zdobył dzięki Wam. 

 

Mamy zaszczyt ogłosić, że zwyciężczynią konkursu jest Anna Bocheńska, która opublikowała post na Instagramie pod linkiem: https://www.instagram.com/p/CwnhM0kIPJu/?img_index=1.

Gratulujemy Annie wygranej  i jesteśmy pewni, że będzie z niej niezmiernie zadowolona 

 

Bardzo ważne dla nas było spełnienie wszystkich warunków konkursu zgodnie z regulaminem.

a dzięki Waszemu uczciwemu i zaangażowanemu podejściu konkurs przebiegł w idealny sposób.

 

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim uczestnikom za udział w naszym konkursie i za to, że jesteście częścią naszej niesamowitej społeczności miłośników kitesurfingu.

 

Czekajcie na więcej konkursów i ekscytujących wydarzeń od Nobile Kiteboarding! 

 

Dziękujemy i życzymy Wam niesamowitych chwil na wodzie! 

 

Z pozdrowieniami, 

NOBILE TEAM

 

Data publikacji: 21.07.2023

Aloha!

Mamy dla Was mega konkurs w którym do wygrania jest deska NHP SPLIT 139 x 42 od Nobile Kiteboarding!
"NOBILE SUNSET STORY" 
 
Oto szczegóły jak wziąć udział:
1. Musisz mieć przynajmniej 18 lat.
2. Zaakceptuj nasz regulamin konkursu.
3. W okresie trwania konkursu:
 
- Wrzuć post na Facebooku i/lub Instagramie zawierający zdjęcie nawiązujące do motywu zachodu słońca wraz z krótką historią powstania tego zdjęcia.
- Oznacz profile @NobileKiteboarding i @Chalupy6 w poście.
- Dodaj hasztagi #NobileSunsetStory oraz #NobileKiteboarding
- Obserwuj nasze konto:
- Wypełnij ankietę na stronie: https://forms.gle/tX3X5YEHQP7suUiy7 i wyraź zgodę na wykorzystanie swojego postu i wizerunku w naszych działaniach marketingowych.
 
Zasady dotyczące zdjęć:
- Zdjęcie powinno nawiązywać do motywu zachodu słońca, a najlepiej, jeśli będzie związane z aktywnym spędzaniem czasu na plaży, zwłaszcza z kitesurfingiem.
- Zdjęcie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
Wyjątkowa nagroda:
-Najlepszy z najlepszych zgarnia deskę do kitesurfingu NHP Split 139 x 42 z niesamowitą grafiką zachodu słońca od Nobile Kiteboarding!
Terminy:
Konkurs trwa od 22 lipca do 31 sierpnia 2023 r.
Wyniki ogłosimy 5 września 2023 r. na naszych Social Mediach oraz na stronie www.nobilekiteboarding.com/sunsetstory - dajcie ogień!
 
Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie "NOBILE SUNSET STORY" i podzielenia się z nami waszymi niesamowitymi zdjęciami i historiami związanymi z zachodami słońca.
 
Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi lub chcecie coś powiedzieć, piszcie do nas na marketing@nobilesports.com albo zadzwońcie pod numer +48 795 580 952.
 
Czekamy na Wasze magiczne zdjęcia i historie! Do zobaczenia na falach!
#NobileSunsetStory #nobilekiteboarding #chalupy6
 
Pełen regulamin konkursu dostępny poniżej:

Bielsko-Biała, dnia 30 czerwca 2023 r.

REGULAMIN KONKURSU „NOBILE SUNSET STORY”

§ 1
Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad konkursu „NOBILE SUNSET STORY” (dalej jako: „Konkurs”).

§ 2
Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest „NOBILE SPORTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Wapienicka 6, 43-382 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321453, NIP 5472099824, REGON 241076730, kapitał zakładowy 100.100 zł (dalej jako: „Organizator”).

§ 3
Warunki udziału w Konkursie

1.       W Konkursie mogą wziąć osoby, które:

a.       ukończyły 18 lat,

b.       zaakceptowały niniejszy Regulamin,

c.       w okresie trwania Konkursu:

                      i.       opublikowały post zawierający zdjęcie nawiązujące do motywu zachodu słońca wraz z krótką historią powstania tego zdjęcia na swoim profilu na Facebooku i/lub Instagramie (dalej jako: „Post”)

                      ii.      obserwują profil Organizatora:

·         w przypadku Facebooka – profil pod adresem https://www.facebook.com/Nobilekiteboarding,

·         w przypadku Instagrama - https://www.instagram.com/nobile_kiteboarding/,

iii.      oznaczyły w swoim Poście profil Organizatora, o którym mowa w pkt. ii,

             iv.      zamieściły w swoim Poście ze Zdjęciem hasztagi #NobileSunsetStory oraz #NobileKiteboarding,

             v.      wypełniły ankietę dostępną na stronie https://forms.gle/tX3X5YEHQP7suUiy7 i podały następujące dane:

·         imię i nazwisko,

·         adres email,

             ii.      wyraziły zgodę na wykorzystanie Postu oraz swojego wizerunku przez Organizatora w celach marketingowych na zasadach określonych w § 4,

            iii.      nie usunęły Postu, o którym mowa w pkt. i ani oznaczeń oraz hasztagów, o których mowa w pkt. ii i iii, nie przestały obserwować profili Organizatora ani nie wycofały zgody, o której mowa w pkt. iv do dnia 5 września 2023 r.,

            iv.      ustawiły widoczność Postu w taki sposób, aby post był widoczny dla wszystkich użytkowników Facebooka lub Instagrama (w zależności od portalu, w którym Post został opublikowany),

             v.      nie są pracownikami, współpracownikami Organizatora ani nie są małżonkami, dziećmi, rodzicami ani rodzeństwem tych pracowników lub współpracowników.

2.       Post powinien zawierać zdjęcie nawiązujące tematem do magii zachodów słońca (dalej jako: „Zdjęcie”) i krótką historię związaną z powstaniem tego zdjęcia (dalej jako: „Historia”).

3.       Zdjęcia powinny spełniać poniższe warunki:

a.       Zdjęcia powinny być powiązane z motywem zachodu słońca, mile widziane zdjęcia w tematyce związanej z aktywnym spędzaniem czasu na plaży, w szczególności z kitesurfingiem,

b.       Zdjęcia nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności nie mogą zawierać treści pornograficznych, obraźliwych, nawołujących do popełnienia przestępstwa, naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie innych osób.

4.       W przypadku, gdy oprócz uczestnika Konkursie na Zdjęciu są widoczne inne osoby, Uczestnik jest obowiązany uzyskać zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przekazać im klauzulę informacyjną zawartą w Załączniku 1. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji gdy inne osoby widoczne na zdjęciu stanowią jedynie szczegół większej całości (np. plażowicze widoczni w tle, uczestnicy imprezy widoczni w tle).

5.       W przypadku, gdy w Historii są wskazane dane osobowe innych osób niż Uczestnik, Uczestnik ma obowiązek przekazać im klauzulę informacyjną zawartą w Załączniku 1.

6.       Historia, powinna spełniać następujące warunki:

a.       Historia powinna być dziełem Uczestnika,

b.       Historia powinna być związana z powstaniem Zdjęcia i nawiązywać do motywu zachodu słońca,

c.       Historia powinna mieścić się w limicie znaków określonym przez operatora portalu społecznościowego, na którym zamieszczony zostaje Post,

d.       Historia nie może zawierać treści pornograficznych, obraźliwych, nawołujących do popełnienia przestępstwa, naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie innych osób,

e.       nie może naruszać dobrego imienia osób, których dane zostały w tej Historii wymienione.

7.       Publikując Post, uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi majątkowymi do Zdjęcia oraz Historii, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022 r. poz. 2509 t.j. z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do wykorzystania Zdjęcia i Historii zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności na warunkach określonych w § 4.

§ 4
Wykorzystanie Postów przez Organizatora

1.       Publikując Post na zasadach określonych w § 3, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji na okres pięciu lat wykorzystanie Zdjęcia i Historii przez Organizatora na terenie całego świata na następujących polach eksploatacji:

a.       powielanie i kopiowanie dowolną techniką, w tym w formie zapisu cyfrowego, metodą drukarską i reprograficzną,

b.       zapisywanie na nośnikach cyfrowych, w tym na dyskach komputerów i urządzeń mobilnych,

c.       rozpowszechnianie w Internecie (w szczególności na stronie internetowej Organizatora i portalach społecznościowych w których Organizator ma swoje profile), prasie papierowej i cyfrowej, nadawanie i publiczne wystawianie,

d.       umieszczanie w zbiorach lub kompilacjach wraz z innymi utworami,

e.       najem, dzierżawa, publiczne wystawianie oraz emitowanie, a także udostępnianie osobom trzecim pod tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym, samodzielnie lub w ramach zbioru lub kompilacji,

f.        dokonywanie opracowań, streszczeń, tłumaczeń, kadrowanie, edycja, wykorzystywanie jako element większej kompozycji, w szczególności poprzez tworzenie materiałów reklamowych w dowolnej formie,

g.       dokonywanie adaptacji w dowolnej formie, w tym w formie opowieści graficznej, filmu, słuchowiska lub podcastu,

h.       odpłatny lub nieodpłatny obrót egzemplarzami Postu lub jego fragmentów utrwalonymi w jakiejkolwiek formie,

i.         udzielanie sublicencji,

j.         wyrażanie zgody na wykonywanie praw zależnych.

2.       Zmiany wprowadzane przez Organizatora w Poście nie mogą naruszać godności Uczestnika ani innych osób przedstawionych na Zdjęciu lub opisanych Historii.

3.       Publikując Post na zasadach określonych w § 3, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie utrwalonego na zdjęciu wizerunku. Zgoda obejmuje wszelkie formy rozpowszechniania, w tym formy takie jak: udostępnianie wizerunku na stronie internetowej, w mediach społecznościowych Organizatora (w szczególności Facebook, Instagram, LinkedIn), w innych serwisach internetowych (w szczególności YouTube), zamieszczanie wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora (w szczególności newsletter), mediach branżowych lub w innych miejscach według wyboru Organizatora – w celu promocji Organizatora, reklamowania jego produktów i usług oraz budowania jego pozytywnego wizerunku.

4.       Utrwalony na Zdjęciu wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób oraz uzupełniony towarzyszącym komentarzem - bez obowiązku akceptacji efektu końcowego. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do decydowania o formie i czasie wykorzystania wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.

5.       Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna i odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku. Jej wyrażenie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

§ 5
Rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie Nagród

1.       Nagrodą główną w Konkursie jest deska do kitesurfingu NHP Split 139 x 42 z kolekcji 2024 z grafiką zachodu słońca autorstwa Zespołu Nobile.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród rzeczowych (tj. sprzęt sportowy i drobne akcesoria sportowe) Uczestnikom, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce w Konkursie, a ich Posty zostały ocenione przez komisję konkursową jako prezentujące wyjątkowo wysoki poziom. 

3.       Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.       W przypadku, gdy przyznanie Nagrody będzie się wiązać z powstaniem po stronie Uczestnika obowiązku podatkowego, Organizator przyzna zwycięzcom dodatkową nagrodę pieniężną w celu pokrycia kosztów podatku dochodowego od wygranych w kwocie równej wartości podatku należnego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. o wartości 11,11 % wartości nagrody rzeczowej. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę, aby ww. nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika została potrącona i wpłacona przez Organizatora na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

5.       Nagroda zostanie przyznana autorowi najlepszego Postu przez komisję konkursową złożoną z trzech osób.

6.       Przy ocenie Postów komisja będzie oceniać takie walory postów jak:

a.       zgodność z tematem konkursu,

b.       oryginalność pomysłu,

c.       estetyka i kompozycja zdjęcia,

d.       ciekawe opowiedzenie historii związanej z powstaniem zdjęcia.

7.       Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 5 września 2023 r.

8.       Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom po podaniu przez nich danych, określonych w ust. 11,  kurierem lub pocztą tradycyjną, pod wskazany przez Uczestników adres na terenie Polski.

9.       Koszt wysyłki Nagród ponosi Organizator.

10.       Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej https://nobilekiteboarding.com/sunsetstory

11.   Organizator skontaktuje się drogą mailową z osobami, którym została przyznana Nagroda w celu ustalenia adresu dostarczenia Nagrody oraz danych niezbędnych do rozliczenia podatku od Nagrody – w przypadku, o którym mowa w ust. 3, najpóźniej w dniu 5 września 2023 r. Brak podania przez Uczestnika prawidłowego adresu do wysyłki Nagrody lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od poinformowania o wygranej, skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 6
Kontakt z Organizatorem

W przypadku ewentualnych pytań, skarg lub wątpliwości związanych z treścią niniejszego regulaminu, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem mailowo pod adresem email: marketing@nobilesports.com lub telefonicznie pod numerem telefonu + 48 795 580 952.

§ 7
Czas trwania Konkursu

1.       Czas na opublikowanie Postu trwa od dnia 22 lipca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

2.       Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 5 września 2023 r.

§ 8

Reklamacje

1.       Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu można składać drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: marketing@nobilesports.com, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

2.       Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3.       Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie postanowień Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

1.       Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną treść.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie poprzez opublikowanie zmian na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://nobilekiteboarding.com/sunsetstory oraz poprzez przesłanie do Uczestników, którzy już wypełnili ankietę, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c pkt. v, wiadomości email z informacją o zmianie regulaminu oraz linkiem do zaktualizowanego regulaminu.

3.       Organizator może zmienić Regulamin wyłącznie z przyczyn obiektywnych, których Organizator nie mógł przewidzieć w chwili rozpoczęcia Konkursu i którym nie mógł zapobiec przy wykorzystaniu racjonalnych środków. Przyczynami zmiany regulaminu może być:

a.       siła wyższa (katastrofy naturalne, epidemie, strajki, pożary i wojny),

b.       akty prawne wydane przez uprawnione organy państwowe oraz organizacje międzynarodowe uprawnione do wydawania aktów prawnych stosowanych bezpośrednio na terenie Polski,

c.       decyzje organów administracji lub sądów państwowych działających na podstawie określonej w ustawie.

4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załącznik 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka „NOBILE SPORTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Wapienicka 6, 43-382 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321453, NIP 5472099824, REGON 241076730, kapitał zakładowy 100.100 zł (dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem możesz skontaktować się osobiście lub pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym wyżej oraz pod adresem email marketing@nobilesports.com lub telefonicznie pod numerem + 48 795 580 952.

2.Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Ci udziału w Konkursie „NOBILE SUNSET STORY” (dalej jako: „Konkurs”) i przesłania Ci nagrody. Jeśli Twój Post konkursowy zostanie nagrodzony, Twoje dane zostaną wykorzystane również w celu rozliczenia i zapłaty podatku dochodowego od nagród w konkursach, jeśli przyznanie Ci nagrody spowoduje powstanie obowiązku zapłaty tego podatku.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja prawnie uzasadniony interes administratora związany z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, a także rozdaniem nagród, a także – jeśli zgodzisz się na otrzymywanie od Administratora newslettera – prawnie uzasadniony interes związany z wysyłką tego newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie, w jakim Twoje dane zostaną wykorzystane w celu rozliczenia podatku dochodowego od nagrody w Konkursie, podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność Twoich danych osobowych do wykonania przez Administratora obowiązku nałożonego na niego przepisami powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

3.Zakres przetwarzania danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

1)      wizerunek,

2)      imię i nazwisko,

3)      nazwa Twojego profilu na Facebooku lub Instagramie,

4)      adres email,

5)      adres do korespondencji i dostarczenia nagrody,

6)      inne dane osobowe, które wskażesz w ankiecie lub w Historii zamieszczonej w Poście.

 

4.Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Twoje dane innym podmiotom, w szczególności:

1)      podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, usługi hostingu stron internetowych, usługi przygotowywania materiałów marketingowych, usługi kurierskie, usługi księgowe,

2)      operatorom portali społecznościowych, na których Administrator ma swoje profile,

3)      podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi mailingu (w celu przesłania wiadomości z kodem rabatowym),

4)      osobom, które wyraziły zainteresowanie otrzymaniem materiałów marketingowych Administratora, w których został wykorzystany wizerunek Administratora,

5)      organom administracji publicznej, w przypadku gdy Organizator będzie zobowiązany do przekazania takich danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w celach podatkowych).

W przypadku przekazania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Administrator zapewni, aby takie przekazanie odbyło się na ważnej podstawie prawnej i przy wykorzystaniu wszelkich niezbędnych zabezpieczeń.

5.Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do dnia wycofania Twojej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od dnia wypełnienia przez Ciebie ankiety.

6.Twoje prawa

Masz prawo do:

1)      żądania dostępu do swoich danych,

2)      sprostowania danych,

3)      usunięcia danych,

4)      złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora,

5)      złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz wykonywać ww. prawa, kontaktując się z Administratorem w sposób określony w pkt. 1.